Minera – ru E_Thủy sản

Bổ sung hàm lượng Canxi, Magiê non cho tôm, cá, tăng cường canxi, magiê thiết yếu trong ao nuôi,
tạo màu nước đẹp, ổn định pH. Không còn hiện tượng mềm vỏ, cong thân. Giúp tôm lột nhanh và mau
cứng vỏ. Cung cấp nguồn thức ăn khoáng tự nhiên cho ao nuôi. Môi trường ao nuôi luôn ổn định.