TRACE MINERAL

Thành Phần Phân bón TRACE MINERAL
MnO:…..3430 ppm
Fe:……..5000 ppm
Bo:…….2450 ppm
Cu:………200 ppm
Zn:…….1900 ppm
Mo:……..900 ppm
Các chất phụ gia vừa đủ.

Xuất xứ:
Quy cách:
Liên hệ: 096 4499 226