NIT SUPER

TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ. SIÊU VỌT ĐỌT, SIÊU DÀY LÁ

Thành phần
  • Đam (N)…………..35 %
  • Lân (P2O5)……….10 %
  • Kali (K2O)………….10  %
Xuất xứNhật bản
Quy cáchHộp 1kg (250g x 4 gói)
Liên hệ096 4499 226

NIT SUPER

TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ. SIÊU VỌT ĐỌT, SIÊU DÀY LÁ

Thành phần
  • Đam (N)…………..35 %
  • Lân (P2O5)……….10 %
  • Kali (K2O)………….10  %
Xuất xứNhật bản
Quy cáchHộp 1kg (250g x 4 gói)
Liên hệ096 4499 226