CNS 2 (4-15-8+TE)

Siêu Ra Hoa, Đậu Trái – To Củ, Chắc Hạt
Thành phần
 • Magie………….. %
 • Sắt………………  %
 • Boron…………..  %
 • Axit photphoric… %
 • Cobalt………..…  %
 • Silicate…………  %
 • Canxi……….…..  %
 • Đồng …………..   %
 • Kẽm……………..  %
 • Molybedenum….. %
 • Amino axid…
Xuất xứ
Quy cách
Liên hệ096 4499 226

CNS 2 (4-15-8+TE)

Siêu Ra Hoa, Đậu Trái – To Củ, Chắc Hạt
Thành phần
 • Magie………….. %
 • Sắt………………  %
 • Boron…………..  %
 • Axit photphoric… %
 • Cobalt………..…  %
 • Silicate…………  %
 • Canxi……….…..  %
 • Đồng …………..   %
 • Kẽm……………..  %
 • Molybedenum….. %
 • Amino axid…
Xuất xứ
Quy cách
Liên hệ096 4499 226