NPK 20-10-20

Sản phẩm: Phân bón NPK 20-10-20
Thành phần: N: 20 – P: 10 – K: 20 – TE
Xuất xứ: Nhật bản
Quy cách: Bao 20kg
Liên hệ: 096 4499 226
Ngoại quan: Dạng hạt, tan 100%

Category:

NPK 20-10-20

Sản phẩm: Phân bón NPK 20-10-20
Thành phần: N: 20 – P: 10 – K: 20 – TE
Xuất xứ: Nhật bản
Quy cách: Bao 20kg
Liên hệ: 096 4499 226
Ngoại quan: Dạng hạt, tan 100%

Category: