NPK 17 17 17 +TE

NPK 17-17-17+TE SỬ DỤNG ĐƯỢC CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG, TRÊN MỌI LOẠI ĐẤT. CUNG CẤP DINH DƯỠNG, THÚC ĐẨY VÀ PHÁT TRIỂN NHANH CHO CÂY TRỒNG. TĂNG NĂNG SUẤT, TĂNG CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN. GIẢM CHI PHÍ ĐẦU TƯ.

CÔNG NGHỆ NHẬT- TAN NHANH 100%

Xuất xứ
Quy cách
Liên hệ096 4499 226
Category: