NPK hữu cơ 12-5-12

Sản phẩm: Phân bón NPK 12-5-12
Thành phần: N: 20 – P: 5 – K: 12 + TE
Xuất xứ: Bỉ
Quy cách:
Liên hệ: 096 4499 226
Ngoại quan: Dạng hạt, tan 100%

Category: